Om böcker jag läst..

20.02.20 THE LABYRINTH OF THE SPIRTS, Carlos Ruiz Zafon, 2016.

En massiv roman på något över 800 sidor. Den beskriver Barcelonas nittonhundratal genom en familjs öden. Tidigare böcker i denna serie, som visserligen inte nödvändigt behöver läsas i ordning, är The Shadow of the Wind; The Angel´s Game och The Prisoner of Heaven.

Författaren öser sin galla över falangistregimen, här företrädd av en hänsynslös polis och en politisk operatör med en kvinnlig medhjälpare. Vardera går en gruvlig död till mötes. Persongalleriet är rätt vidlyftigt och det är inte alltid ätt att hänga med i svängarna, speciellt som boken omspänner sextitalet år, eller hela epoken efter inbördeskriget. Det är därför något frustrerade att finna att de hemliga agenter som bekämpat varandra intensivt och detaljerat genom flera hundra sidor, småningom försvinner ur bilden till förmån för nya skeenden sedda genom nya ögon.

Segrarnas hänsynslöshet och roffarmentalitet beskrivs på ett svidande sätt. Att de sedan också ägnar sig åt interna uppgörelser i skydd av täckoperationer utgör ett av bokens huvudtemata. Kontrasten mot den oförargliga bokhandlarfamiljen som genom flere generationer utgör en sammanhängande tråd är svidande.

Har nu betat av denna volym i veckor och är ganska nöjd över att äntligen ha kommit igenom den. Detta dock inte sagt som ett negativt utlåtande, utan bara som konstaterande att den kräver sin man och när mannen, som i mitt fall, är  gammal så tenderar det att bli för mycket av det goda.

29.01.20 THE PRISONER OF HEAVEN, Carlos Ruiz Zafón, 2011.

Barcelona under och efter inbördeskriget utgör bakgrunden till alla Zafóns böcker. Liksom The Shadow of the Wind kretsar denna bok kring far och son Sempere innehavare av ett antikvariat och deras vän och medarbetare Fermín Romero de Torres.

Hjältar och skurkar blandas i en invecklad dans utan given utgång. Man får ge sig till tåls tills man i sin hand får den nästa av författarens romaner för att stilla sin sin nyfikenhet. Det skall emellertid sägas ifrån att det är fråga om skickligt uppbyggda intrigspel och en spänning som håller i sig över många hundratal sidor.

Författaren är en ung man (fast han inte ser så ut) född 1964, samma år som min son. Tydligen snabbt väletablerad, denna bok är publicerad på engelska 2012 året efter det den kom ut på spanska. Enligt försättsbladet har han publicerat 7 romaner som är översatta till fyrtio språk. Samma källa säger att han bor dels i Barcelona, dels i Californien.

I varje fall rekommenderar jag hans böcker som spänningsfylld njutläsning, uppenbarligen kan de läsas i fri ordning även om vissa hänvisningar till tidigare böcker finns inbakade i texten. 

10.01.2020 LANDET SOM VAR, KARELSKA KULTURBILDER, Rainer Knapas 2015.

En faktaspäckad bok som i sin text har ett förunderligt nostalgiskt skimmer, ett drag som höjer den till stor prosa.

Författaren går igenom den historiska bakgrunden, med Tyrgils Knutsson och den svenska framryckningen österut, konkurrensen med Novgorod, etablerandet av Viborg, Nyenskans och Olofsborg. Långa avsnitt ägnar han åt att försöka reda ut vad som egentligen är Karelen och varifrån influenserna där kommit under århundradenas lopp. Han avslutar sedan verket med en förhoppning om att ett nytänkande en syntes, som ser till traditionerna men bortser från de många gånger förflyttade gränserna, småningom kunde fås till stånd.

AKS (Akateeminen Karjala Seura) mellankrigstida dröm, om ett Storfinland som sträcker sig från Systerbäck i söder över Ladoga, längs Svir till Onega och vidare upp emot Vita havet, behandlas mot bakgrunden av den finska framryckningen parallellt med den tyska längre söderut. 

Sedan vänder han sig mot Karelska Näset och berättar om den St. Petersburgska villakulturen. Han målar upp ett förgånget sommarlandskap med ett milt klimat, långa sandstränder och tallmoar.  

Han berättar hur den finska intelligentian under mellankrigsepoken, kurade ihop sig i ekonomisk misär, men med stor intellektuell resning och frihet i de förfallna gamla ryska villorna.

Han berättar om utplånandet av den sönderbombade lutherska katedralen i Viborg och dess motsats återuppbyggnaden av Alvar Aaltos bibliotek, som blott tio år gammalt totalförstördes under kriget. 

Detta är en bok som jag på det varmaste vill rekommendera för ringens medlemmar.

03.01.2020 BRIGANTIA, Adrian Goldsworthy, 2019.

Författaren, född 1969, är Fil. Dr. Från Oxford specialiserad på den Romerska armén. Han har skrivit ett antal böcker: Caesar; The Fall of the West; Pax Romana; Hadrian´s Wall. Denna bok utgör den sista i en trilogi de två första heter Vindolanda och The Encircling Sea. När jag för säkerhets skull går till bokhyllan för att se vad jag tidigare läst av honom hittar jag förutom de två förstnämnda, även: Augustus; The Fall of Carthage; In the Name of Rome och The Fall of the West. Alltså en ytterst produktiv herre. 

Författaren redogör i ett efterord för faktagrunden för denna sin story. Han ger också bilagor med kartor där de romerska namnen på orter i England och Wales framgår, med en separat förklaring vad orterna idag heter. Dessutom avslutar han med en lång ordlista på latinska ord och uttryck vilka använts i boken. Så långt det sakliga.

De två första delarna har jag inte läst och uppenbarligen har det undgått Ullabella att det rör sig om en sammanhängade trilogi, när hon köpte den till julklapp åt mig. Till skillnad från hans tidigare böcker så är denna en ganska vild rövarhistoria. Uppror, kärleksintriger, (fiktiva) fältslag (i detalj redogjorda), vilda ritter, druider på öar mm.

Kan inte tycka annat än att det är ledsamt att materialet för popularisering av verklig historia tydligen torkat ut så att denne högklassiga författare varit tvungen att släppa lös sin fantasi i så hög grad för att förtjäna sitt dagliga bröd. Med den kritiken vill jag inte förringa hans författarskap, men jag har njutit så av hans mera faktabaserade romaner.

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

17.01 | 16:48

GÅ MED I STORA ILLUMINATI / FREEMASON BRODERHOOD I DAG.

WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
E-post >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

...
17.01 | 12:50

GÅ MED I STORA ILLUMINATI / FREEMASON BRODERHOOD I DAG.

WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
E-post >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

...
02.10 | 06:57

HELLO-tittare är här för att dela mitt vittnesbörd om hur jag äntligen gick med i Illuminati-brödraskapet och blev RICH, FAMOUS AND POWERFUL. Jag försökte allt mitt bästa för att bli medlem i det stora brödraskapet, men jag blev bedrägeri flera gånger, in

...
22.12 | 20:59

Imponerande! Jag ser att du här har kommenterat "one night in winter" men tydligen finns denna kommentar inte i Ringen. Tittade under förstoringsglaset.

...
Tykkäät tästä sivusta