Böcker jag läst 2022

16.05.22 TWILIGHT OF DEMOCRACY, THE FAILURE OF POLITICS AND THE PARTING OF FRIENDS, Anne Applebaum 2021.

Applebaum är författare till två viktiga verk om Sovjet: Gulag och Red Famine. I den föreliggande pamfletten tar hon till orda om och mot den utbredda förekomsten av populistiska ytterhögerpartier. Hon är amerikanska gift med Polens fd. utrikesminister, numera MEP, Radoslaw Sikorski.

Därmed är det naturligt att hon börjar med det Kaczynskiska Law and Order partiet som regerat i Polen de senaste åren. Därifrån till Orbáns Fidesz, Väx i Spanien, Marine Le Pens Ressemblement National i Frankrike, Nigel Farages UKIP i England osv.

Bokens titel säger egentligen allt om hur hon uppfattar dessa rörelser, men en del av dess avslutning som jag här tänker citera in extenso ger en god bild av hur hon uttrycker det:

”To some, the precariousness of the current moment seems frightening, and yet this uncertainty has always been there. The liberalism of John Stuart Mill, Thomas Jefferson, or Václav Havel never promised anything permanent. The checks and balances of Western constitutional democracies never guaranteed stability. Liberal democracies always demanded things from citizens: participation, argument, effort, struggle. They always required some tolerance for cacophony and chaos, as well as some willingness to push back at the people who create cacophony and chaos.”

Anne Applebaum är en författare av yppersta märke, väl påläst, sakligt lågmäld, men ändå med ett tydligt patos.

12.05.22 GIVE UNTO OTHERS Donna Leon 2022.

Författaren lär nyligen ha fyllt åttio, hon har flyttat från Venedig till Schweitz, men Brunetti är det inget fel på för det. Han är och förblir en grubblande, introspektiv person som inte gärna tutar ut några bestämda åsikter.

Här är nu en deckare som inte utreder ett (eller flere) mord, utan i stället försöker undvika att ta itu med en bedrägerihärva som kan ställa till skandal i de små kretsarna i det lilla samhället som Venedig de facto är. Det låter sig självfallet inte göras.

Vad mer kan man säga om en deckare utan att avslöja intrigen. Jo boken känns sympatisk och hemtam, det är ju länge sedan den förta gången man stiftade bekantskap med Brunetti. Kanske familjeproblemen är något mindre framträdande i denna bok, den kända terrassen figurerar inte, men nog däremot soffan i vardagsrummet och Paolas kommentarer.

Jag finner alltfort ett hemtamt nöje i att läsa dessa böcker och tippar att mången annan är på samma linje.

Författaren lär nyligen ha fyllt åttio, hon har flyttat från Venedig till Schweitz, men Brunetti är det inget fel på för det. Han är och förblir en grubblande, introspektiv person som inte gärna tutar ut några bestämda åsikter.

Här är nu en deckare som inte utreder ett (eller flere) mord, utan i stället försöker undvika att ta itu med en bedrägerihärva som kan ställa till skandal i de små kretsarna i det lilla samhället som Venedig de facto är. Det låter sig självfallet inte göras.

Vad mer kan man säga om en deckare utan att avslöja intrigen. Jo boken känns sympatisk och hemtam, det är ju länge sedan den förta gången man stiftade bekantskap med Brunetti. Kanske familjeproblemen är något mindre framträdande i denna bok, den kända terrassen figurerar inte, men nog däremot soffan i vardagsrummet och Paolas kommentarer.

Jag finner alltfort ett hemtamt nöje i att läsa dessa böcker och tippar att mången annan är på samma linje.

18.04.22 SAMTIDIGT, Finland och omvärld 1968, Henrik Meinander 2019.

En exposé på fyrahundra sidor om människor och uppfattningar under detta brytningsår då studenter världen över demonstrerade, Gamla Studenthuset ockuperades, Tjeckoslovakien invaderades av Sovjet, Nixon blev vald till president i USA medan Lyndon Johnson frivilligt avstod från omval.

Kriget i Vietnam var naturligtvis inspirationskällan för studentdemonstrationerna, men de var också en protest mot den professordominerade styrningen av universitetet. Kekkonen dominerade stort och tvingade fram en kraftig utvidgning av högskoleväsendet, med fem nya enheter i det inre av landet. Utflyttningen av arbetskraft från Finland till Sverige kulminerade med fyrtiofyratusen utflyttade och en minskning av landets befolkning som följd.

Detta om innehållet. Som skildring är boken lågmäld ganska utdragen och därmed inte särskilt inspirerande för läsaren. För egen del minns jag året rätt väl, fast jag inte aktivt deltog i studentdemonstationerna. Jag blev färdig jur. kand. den våren, flyttade till Åbo för att i Pargas domsaga sitta mina ting. Hade hustru och två barn att tänka på och kände mig ganska osäker på allt. Kanske dock något mer mogen än författaren som sade sig vara åtta år gammal det året.

24.04.22 BRITTISKA IMPERIET, Uppgång och fall, Dick Harrison 2019.

Författaren är kortfattad, att få in en så brokig historia på etthundrasextiosex sidor är en anmärkningsvärd prestation i sig. Därmed inte sagt att boken är illa skriven eller ointressant. Varje människa utom yrkeshistorikern mår bra av att på nytt stifta bekantskap med denna betydelsefulla del av de senaste tvåhundra årens historia i koncis form.

Vidden av de förändringar som andra världskriget förde med sig, om också med en viss eftersläpning, framgår här med extra stor skärpa. Att det historiska skeendets detaljer inte ryms med annat än i form av enstaka anekdoter är ganska självklart.

Man får förmoda att Harrison närmast riktar sig till de växande generationerna, och bland dem den minoritet som läser av fri vilja. En bättre introduktion till ämnet får man leta efter. Den är översiktlig och klar och lockar förhoppningsvis till fördjupat läsande i det outsinliga ämnet historia

27.02.22 SILVERVIEW John Le Carré

. En bok utgiven efter författarens död, kort ganska kryptisk och storyn utmynnar i det blå. Inte stort mer man kan säga utom att den drivne författaren har lyckats med att göra ingenting till någonting om också ett ganska tunt dito.

26.01.22 MORDÄNGELN, Folket och det Stora Nordiska Kriget, Teemu Keskisarja 2019.

Keskisarja, som är till yrket historiker, har ett klart grepp om sitt ämne och tillgången till material tycks vara riklig. Det är alltså inte det historiska skeendet i sig självt som sysselsätter honom, utan hur småfolket, som mot sin vilja dragits in i det, upplever sin tillvaro.

De historiska ramarna är belägringarna av Nyenskans, Kexholm och Viborg, reträtten genom Finland, slaget vid Napo, och slutligen framryckningen mot Trondheim och den bedrövliga reträtten tillbaka till Jämtland över fjällen.

Provianteringen var och förblev det största problemet. I princip skulle hären leva på vad den kunde ta av fienden. Då man ryckte fram i Polen och Ryssland så använde sig motståndarna av den brända jordens taktik. Det blev därför inte mycket till övers för den svenska hären, som till stor del bestod av finska truppförband.

Belägringarna gick ju ut på att svälta de inneslutna till underkastelse, medan den långa reträtten gick genom trakter som tagit stryk av brist på manlig arbetskraft och dessutom hamnat i missväxt på grund av tillfälliga klimatförändringar som förstört skörden genom torka och tidig frost.

Följderna av dessa faktorer för armén beskriver författaren och kan med numerisk bevisning visa på de förluster de medförde. Skeendet är ju i och för sig bekant för den som läst en smula historia, men denna fördjupning är intressant och Keskisarja förmår göra en medryckande text på materialet. Sakligt och utan åthävor, mycket väl värd att stifta bekantskap med.

18.01.22 THE AFGHANISTAN PAPERS, Craig Whitlock 2021

En extremt kritisk översikt om hur USA blev indraget i det Afghanska inbördeskriget och fastnade där i mer än tjugo år. 9/11 utgjorde naturligtvis den våldsamma inledningen till processen, men den hade möjligen kunnat avbrytas efter det Osama Bin Laden avrättats. 

Genom att Talibanerna gett Bin Laden fristad i Tora Bora och på grund av deras bokstavstro (något amerikanerna borde ha varit vana vid hemifrån där det översvämmar av sekter) som inkluderade våldsamma kroppsstraff och kvinnoförakt, var det dock omöjligt att lämna bestraffningen därhän inför hemmapubliken i USA. Därför detta utdragna krig.

Under de betingelser som rådde i Afghanistan sågs Taliban-rörelsen närmast som en religiöst färgad politisk rörelse, med likaberättigande till aktivt deltagande som andra grupper. Då de drevs från makten i Kabul och amerikanerna fick sin egen kandidat Hamid Karzai vald till president, i rent spel första gången, högst orent i den andra fem år senare, måste Talibanerna gå under jorden och därmed drev man in i öppet inbördeskrig där en allmänt impopulär regeringsmakt stöddes av USA.

Problemen hopade sig när Amerikanerna satsade stort och dyrt på sitt krigsdeltagande och korruptionen blomstrade på alla nivåer. Samhället som tidigare bestått av klaner med lokala hövdingar skulle centraliseras enligt amerikansk modell. Klanhövdingarna (minns ni namnet Dostum?) blev ministrar i en central regering där de inbördes striderna fortsatte att rasa, medan kriget mot Talibanerna trappades upp.

Boken pekar på en tillsynes ändlös rad av felbedömningar och missförstånd på den amerikanska sidan. En villighet att samarbeta mot betalning hos klanhövdingarna och en omöjlig, närmast löjlig, sits för presidenten.

Ingen uppbygglig historia, men bitvis nog så intressant.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

14.01 | 00:42

Hello I'm Jason Morris, a full member of the great illuminati.. Do you desire Fame? Riches? Power? Wealth?, or do you want all your dreams to come to pass? 

...
06.06 | 13:26

Hej, den stora stormästaren i Illuminati har inbjudit en öppen inbjudan för de som vill gå med i Illuminati brödraskap. Du är en affärsman, politiker, musiker
student och vill bli rik, kraftfull och berömd i livet, för att uppnå dina drömmar, vänligen kon

...
17.01 | 16:48

GÅ MED I STORA ILLUMINATI / FREEMASON BRODERHOOD I DAG.

WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
E-post >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

...
17.01 | 12:50

GÅ MED I STORA ILLUMINATI / FREEMASON BRODERHOOD I DAG.

WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
E-post >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

...
Tykkäät tästä sivusta