Om böcker jag läst..

24.03.20 1794, Niklas Natt och Dag, 2019.

Det har gått lång tid sedan jag läste 1793 och följaktigen var det inte lätt att återknyta till storyn, även om miljöskildringarna kändes bekanta. En ung ädling har blivit bedragen på sitt arv, en ung kvinna föder tvillingar hur hänger dessa händelser och personer ihop inom storyns ram? Något riktigt svar på frågan får jag inte och därmed känns boken en smula flytande. Kanske klarare i morgon än nu omedelbart efter avslutad läsning.

Det är ett noggrant beskrivet kommande och gående i de gamla Stockholmskvarteren som känns något överdrivet. Gestalterna beskrivs långt genom sina handlingar och förblir därmed tvådimensionella, sedda på visst avstånd och bara undantagsvis som verkliga personer.

Boken bjuder ändå på intriger och skeenden som gör den trevlig att läsa så visst vill jag rekommendera den som nöjsam underhållning.

16.03.20 THE VOLUNTEER, the true story of the resistance hero who infiltrated Auschwitz, Jack Fairweather 2019.

En mycket otrevlig historia, som dessutom slutar extremt tragiskt för huvudpersonen som 1947 blir anklagad, för gud vet vad, av ryssarna och prompt avrättad med en kula i nacken.

Witold Pilecki var en vidpass trettioårig ”gentleman farmer” vid krigsutbrottet, gift med två små barn. I boken om honom väljer författaren i sitt förord uttryckligen att säga att boken inte på någon punkt är fiktion.

Då det polska sammanbrottet inför den tyska invasionen var ett faktum och tyskarna började samla ihop utbildade personer, lärare, tjänstemän, intellektuella för transport till koncentrationsläger erbjöd sig denne Witold att för motståndsrörelsens räkning låta sig interneras för att där bygga upp en motståndsorganisation.

Koncentrationslägret Auschwitz nära Krakow baserades på några existerande kaserner och byggdes småningom ut och utvidgades under tyskarnas kampanj i Sovjet ytterligare med ett andra läger Birkenau.

Witold kom alltså dit 1940 och kunde följa med hela utvecklingen från internering via massavrättningar till utrotning. Han fick till stånd en småskalig motståndsorganisation i lägret. Man hoppades på att göra uppror med hjälp av den polska motståndsrörelsen och bombanfall från England.

Gruppen lyckades i några omgångar smuggla ut rapporter till omvärlden, men dessa vann inte gehör bland ledande politiker i Stor Britannien inte heller i USA, vardera helt upptagna av problemen med Atlantkonvojerna, försvaret av Egypten och sedermera med förberedelserna för invasioner först i Italien sedan Frankrike.

Jag har gjort några undertryckningar i boken som jag i det följande kommer att citera utan dess vidare kommentarer:

  • Then on Christmas Eve, the prisoners returned from work early to find a massive Christmas tree  festooned with colored lights installed beside the kitchen. For a joke, the SS had stacked as presents under the tree the bodies of prisoners who had died that day in the penal company, mostly Jews.
  • 3.150 Sovjet POWs had died in roughly a month - more than all the Poles that had perished in the camp’s first year of existence.
  • Around 10.000 Jews where gassed in May.
  • Yet another outbreak of typhus prompted the SS to kill up to a hundred sick patients a day using phenol.
  • The report included a monthly breakdown on Polish and Soviet deaths and highlighted that thirty-five thousand Jewish had died I Birkenau since May. Transports arrived every few days bearing Jewish families for gassing, and 3.500 people could be disposed of in two hours.
  • In July 1944 the Germans had occupied Hungary that spring and were in the midst of deporting half of the country’s eight hundred thousand Jews to Auschwitz. Up to five thousand were gassed each day, outstripping the capacity of its crematoria. The camp authorities were burning bodies in giant funeral pyres again.

Mycket har jag under åren läst om utrotningskriget mot judarna, men den här skildringen hör till de värsta. Besökte, motvilligt, för ett år sedan Auschwitz i samband med en släktträff i Polen. Av någon egendomlig anledning berör mig denna sorts skildring mer än åsynen av stället där allt utspelade sig, fastän rummen fyllda av glasögon, eller avklippt hår, eller kappsäckar är nog så fasaväckande. Det är helt enkelt inte möjligt att leva sig in i den situation som rådde där.

06.03.20 THE UNCONSOLED, Kazuo Ishiguro, 1995.

A masterpiece tutar The Times på pärmen. Femhundratrettiofem sidor om hur en konsertpianist under ett dygn före en viktig konsert låter sig ledas än hit än dit av till synes slumpmässiga händelser.

Kan begripa idén med boken och kan också acceptera att den är ett mästerverk i sitt slag, men kan inte tycka om den eller rekommendera någon att läsa den. Har haft den framme halvläst i månader och nu försökt komma igenom den men ännu återstår ett hundratal sidor och nu känner jag på mig att jag ger upp.

Har läst annat som jag tyckt om av samma författare.

20.02.20 THE LABYRINTH OF THE SPIRITS, Carlos Ruiz Zafon, 2016.

En massiv roman på något över 800 sidor. Den beskriver Barcelonas nittonhundratal genom en familjs öden. Tidigare böcker i denna serie, som visserligen inte nödvändigt behöver läsas i ordning, är The Shadow of the Wind; The Angel´s Game och The Prisoner of Heaven.

Författaren öser sin galla över falangistregimen, här företrädd av en hänsynslös polis och en politisk operatör med en kvinnlig medhjälpare. Vardera går en gruvlig död till mötes. Persongalleriet är rätt vidlyftigt och det är inte alltid ätt att hänga med i svängarna, speciellt som boken omspänner sextitalet år, eller hela epoken efter inbördeskriget. Det är därför något frustrerade att finna att de hemliga agenter som bekämpat varandra intensivt och detaljerat genom flera hundra sidor, småningom försvinner ur bilden till förmån för nya skeenden sedda genom nya ögon.

Segrarnas hänsynslöshet och roffarmentalitet beskrivs på ett svidande sätt. Att de sedan också ägnar sig åt interna uppgörelser i skydd av täckoperationer utgör ett av bokens huvudtemata. Kontrasten mot den oförargliga bokhandlarfamiljen som genom flere generationer utgör en sammanhängande tråd är svidande.

Har nu betat av denna volym i veckor och är ganska nöjd över att äntligen ha kommit igenom den. Detta dock inte sagt som ett negativt utlåtande, utan bara som konstaterande att den kräver sin man och när mannen, som i mitt fall, är  gammal så tenderar det att bli för mycket av det goda.

29.01.20 THE PRISONER OF HEAVEN, Carlos Ruiz Zafón, 2011.

Barcelona under och efter inbördeskriget utgör bakgrunden till alla Zafóns böcker. Liksom The Shadow of the Wind kretsar denna bok kring far och son Sempere innehavare av ett antikvariat och deras vän och medarbetare Fermín Romero de Torres.

Hjältar och skurkar blandas i en invecklad dans utan given utgång. Man får ge sig till tåls tills man i sin hand får den nästa av författarens romaner för att stilla sin sin nyfikenhet. Det skall emellertid sägas ifrån att det är fråga om skickligt uppbyggda intrigspel och en spänning som håller i sig över många hundratal sidor.

Författaren är en ung man (fast han inte ser så ut) född 1964, samma år som min son. Tydligen snabbt väletablerad, denna bok är publicerad på engelska 2012 året efter det den kom ut på spanska. Enligt försättsbladet har han publicerat 7 romaner som är översatta till fyrtio språk. Samma källa säger att han bor dels i Barcelona, dels i Californien.

I varje fall rekommenderar jag hans böcker som spänningsfylld njutläsning, uppenbarligen kan de läsas i fri ordning även om vissa hänvisningar till tidigare böcker finns inbakade i texten. 

10.01.2020 LANDET SOM VAR, KARELSKA KULTURBILDER, Rainer Knapas 2015.

En faktaspäckad bok som i sin text har ett förunderligt nostalgiskt skimmer, ett drag som höjer den till stor prosa.

Författaren går igenom den historiska bakgrunden, med Tyrgils Knutsson och den svenska framryckningen österut, konkurrensen med Novgorod, etablerandet av Viborg, Nyenskans och Olofsborg. Långa avsnitt ägnar han åt att försöka reda ut vad som egentligen är Karelen och varifrån influenserna där kommit under århundradenas lopp. Han avslutar sedan verket med en förhoppning om att ett nytänkande en syntes, som ser till traditionerna men bortser från de många gånger förflyttade gränserna, småningom kunde fås till stånd.

AKS (Akateeminen Karjala Seura) mellankrigstida dröm, om ett Storfinland som sträcker sig från Systerbäck i söder över Ladoga, längs Svir till Onega och vidare upp emot Vita havet, behandlas mot bakgrunden av den finska framryckningen parallellt med den tyska längre söderut. 

Sedan vänder han sig mot Karelska Näset och berättar om den St. Petersburgska villakulturen. Han målar upp ett förgånget sommarlandskap med ett milt klimat, långa sandstränder och tallmoar.  

Han berättar hur den finska intelligentian under mellankrigsepoken, kurade ihop sig i ekonomisk misär, men med stor intellektuell resning och frihet i de förfallna gamla ryska villorna.

Han berättar om utplånandet av den sönderbombade lutherska katedralen i Viborg och dess motsats återuppbyggnaden av Alvar Aaltos bibliotek, som blott tio år gammalt totalförstördes under kriget. 

Detta är en bok som jag på det varmaste vill rekommendera för ringens medlemmar.

03.01.2020 BRIGANTIA, Adrian Goldsworthy, 2019.

Författaren, född 1969, är Fil. Dr. Från Oxford specialiserad på den Romerska armén. Han har skrivit ett antal böcker: Caesar; The Fall of the West; Pax Romana; Hadrian´s Wall. Denna bok utgör den sista i en trilogi de två första heter Vindolanda och The Encircling Sea. När jag för säkerhets skull går till bokhyllan för att se vad jag tidigare läst av honom hittar jag förutom de två förstnämnda, även: Augustus; The Fall of Carthage; In the Name of Rome och The Fall of the West. Alltså en ytterst produktiv herre. 

Författaren redogör i ett efterord för faktagrunden för denna sin story. Han ger också bilagor med kartor där de romerska namnen på orter i England och Wales framgår, med en separat förklaring vad orterna idag heter. Dessutom avslutar han med en lång ordlista på latinska ord och uttryck vilka använts i boken. Så långt det sakliga.

De två första delarna har jag inte läst och uppenbarligen har det undgått Ullabella att det rör sig om en sammanhängade trilogi, när hon köpte den till julklapp åt mig. Till skillnad från hans tidigare böcker så är denna en ganska vild rövarhistoria. Uppror, kärleksintriger, (fiktiva) fältslag (i detalj redogjorda), vilda ritter, druider på öar mm.

Kan inte tycka annat än att det är ledsamt att materialet för popularisering av verklig historia tydligen torkat ut så att denne högklassiga författare varit tvungen att släppa lös sin fantasi i så hög grad för att förtjäna sitt dagliga bröd. Med den kritiken vill jag inte förringa hans författarskap, men jag har njutit så av hans mera faktabaserade romaner.

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

17.01 | 16:48

GÅ MED I STORA ILLUMINATI / FREEMASON BRODERHOOD I DAG.

WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
E-post >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

...
17.01 | 12:50

GÅ MED I STORA ILLUMINATI / FREEMASON BRODERHOOD I DAG.

WHATSAPP >> +1 (267)652-3553
E-post >> everlastingbondconvenant66@yahoo.com

...
02.10 | 06:57

HELLO-tittare är här för att dela mitt vittnesbörd om hur jag äntligen gick med i Illuminati-brödraskapet och blev RICH, FAMOUS AND POWERFUL. Jag försökte allt mitt bästa för att bli medlem i det stora brödraskapet, men jag blev bedrägeri flera gånger, in

...
22.12 | 20:59

Imponerande! Jag ser att du här har kommenterat "one night in winter" men tydligen finns denna kommentar inte i Ringen. Tittade under förstoringsglaset.

...
Tykkäät tästä sivusta